easter fasting

Velikonoční Půst

Velikonoční půst: Zdravý a vyvážený životní styl během svátků

Co je velikonoční půst? Velikonoční půst je tradiční období předcházející Velikonocům, během kterého se lidé zdržují určitých potravin a praktikují zvláštní životní styl. Jedná se o dobu od Asedy až do Velikonoční neděle, která trvá 40 dní. Během tohoto období se věřící snaží o očistu těla i duše a...